VADEMECUM Biztosítási ABC

Írta: Trunkó Barnabás
Munkatársak: Popper Klára, Marczi Erika, Szabó Géza, Kovács LászlóElőszó Önökhöz!


Az előszókat általában az Olvasókhoz címzik, mi azonban Önökhöz fordulunk akik valószínűleg nem olvasni fogják ezt a könyvecskét, hanem esetleg csak olvasgatni, forgatni, fellapozni, vagy egyszerűen csak zsebre vágni. Ez volt a célunk. Vade mecum! Vidd magaddal! – mondták a régi latinok, amikor valami olyasvalamiről volt szó, ami jó, ha mindig kéznél van. A rómaiak nyilván pajzsra, kardra, sebeket gyógyító füvekre, csodatevő kövekre gondoltak, amikor vademecumot kiáltottak. A fogalom azonban Gutenberg után új értelmet kapott. Vademecum-nak neveztük azokat a hasznos(nak szánt) nyomtatott útravalókat, kézi-, vagy zsebkönyvecskéket, amelyek a benne lapuló információk kapcsán néha olyan fontosak lehetnek, mint egy pajzs, egy kard vagy a sebekre való gyógyír. Sőt talán még csodát is tehetnek. A latinok még nem ismerték a biztosítást, mi viszont már igen. Az előző mondat végén díszelgő, karakteres pont helyére azonban egy kérdőjelet is tehetnénk. Ismerjük a biztosítást?

Nem fejtegetve tovább az írásjelek indokoltságát - előszóhoz illően - előre szeretnénk bocsátani: célunk az volt, hogy az alapvető biztosítási fogalmak ismertetésével felszámoljunk bizonyos tabukat és előítéleteket. Olyan előítéleteket is, amelyek még gyakran övezik a biztosítási szakmát.

Alcímünk: Biztosítási ABC. Ez azonban – reményeink szerint – nem a színvonalra utal, csupán egy szerkesztési megoldásra. Különben sem feledjük: a világirodalom klasszikusai is az ABC betűit használták, csupán a sorrend volt önkényes.

Biztosítási Vademecum-unk nem előzmény nélküli. A század 20-as éveiben készült már ilyen könyvecske, csakhogy a biztosítási jogászok számára. Ez még az antikváriumokban fellelhető, ezért gondoltuk, hogy most vademecum-oztassék meg a másik fél is. Könyvecskénket a biztosítási szakmával ismerkedőknek és Önöknek szántuk, akik biztosítottjaink. Ez azt jelenti, aki nem biztosított, az kezébe se vegye ezt a Vademecumot! Csakhogy. Jelenleg több mint tízmillió biztosítási szerződés van hazánkban érvényben. Azt is tudjuk, hogy egy-egy szerződés mögött a család vagy a vállalkozás több tagja áll. Így aztán elmondhatjuk, hogy a hazai cégek – nemcsak lélekben – mintegy 30-35 millió magyar biztosítói.

Ezt a könyvecskét tehát mindenki joggal forgathatja és okkal is.

Ezt a könyvet le lehet tenni! Ugyanis hézagpótló mű. Ha Önnek a könyvespolcán van egy ujjnyi hézag, ezzel a Vademecum-mal pótolható!

De az se baj, ha zsebre vágja, retikülbe vagy a kocsi kesztyűtartójába teszi. Szóval vademecum. És vigye magával akkor is, ha egy biztosítós irodában van dolga. Ne lepődjön meg, ha a – remélhetőleg barátságos – biztosítós ügyintéző asztalán is ezt a könyvecskét látja.

Hiszen az a célunk, hogy egy nyelven beszéljünk.

Tisztelettel üdvözli Önöket

Trunkó Barnabás

Vissza a kisokoshoz